DiversidArte

O Festival

DiversidArte é un festival de artes inclusivas.

A Asociación sen ánimo de lucro Poten100mos organiza DiversidArte.

É unha exposición que celebra as diversidades xuntos.
Celébrase en xuño na cidade da Coruña.

DiversidArte é un festival cultural pola diversidade e a inclusión.

Este proxecto apoia a artistas de diferentes colectivos sociais.

DiversidArte sensibiliza á sociedade sobre o respecto e a igualdade para todas as persoas.

DiversidArte sensibiliza á sociedade sobre a importancia da diversidade.

DiversidArte quere combater os delitos de odio dun xeito positivo.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023